Çalışma Güvenliği ve Çevre Koruma

Tarımsal Çalışma Güvenliği ve Çevre Koruma

1. Giriş

Tarım sektörü, hem çalışanların güvenliği hem de çevrenin korunması açısından dikkat edilmesi gereken birçok unsuru içerir. Bu rehberde, tarımsal çalışma güvenliği, çevre dostu tarım yöntemleri ve doğal kaynakların korunması hakkında kapsamlı bilgiler bulabilirsiniz.

Çalışma Güvenliği

2. Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Tarım sektöründe çalışanların güvenliğini sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için önemlidir. Bu kapsamda alınması gereken önlemler ve kullanılması gereken ekipmanlar şunlardır:

Önemli Çalışma Güvenliği Ekipmanları
 1. Koruyucu Gözlük:

  • Kullanım Amacı: Tarımsal ilaçlar, tozlar ve kimyasal maddelerle çalışırken gözleri korur.
  • Öneriler: Yüksek kaliteli, darbeye dayanıklı gözlükler tercih edilmelidir.
 2. Solunum Maskesi:

  • Kullanım Amacı: Kimyasal ilaçların püskürtülmesi sırasında zararlı gaz ve partiküllere karşı solunum yollarını korur.
  • Öneriler: Kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan özel filtreli maskeler kullanılmalıdır.
 3. Koruyucu Eldiven:

  • Kullanım Amacı: Kimyasallarla, dikenli bitkilerle ve ağır işlerle çalışırken elleri korur.
  • Öneriler: Dayanıklı, kimyasallara karşı dirençli eldivenler tercih edilmelidir.
 4. Güvenlik Ayakkabıları:

  • Kullanım Amacı: Tarla ve bahçe işlerinde ayakların korunmasını sağlar, kaymayı önler.
  • Öneriler: Çelik burunlu ve kaymaz tabanlı ayakkabılar kullanılmalıdır.
 5. Koruyucu Giysi:

  • Kullanım Amacı: Kimyasallardan, güneşten ve fiziksel yaralanmalardan korunmak için giyilir.
  • Öneriler: Tam koruma sağlayan, kimyasal maddelere dayanıklı giysiler tercih edilmelidir.
Eğitim ve Bilgilendirme
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri: Çalışanlara düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler verilmelidir.
 • Acil Durum Planları: İş yerinde acil durumlar için hazırda bulunan planlar ve tatbikatlar yapılmalıdır.
 • Risk Değerlendirmesi: Çalışma ortamında düzenli olarak risk değerlendirmesi yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Çevre Koruma

3. Çevre Dostu Tarım Yöntemleri ve Doğal Kaynakların Korunması

Çevre dostu tarım, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve ekosistemin korunmasını amaçlar. Bu kapsamda uygulanabilecek yöntemler ve dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

Çevre Dostu Tarım Yöntemleri
 1. Organik Tarım:

  • Kullanım Amacı: Kimyasal gübre ve pestisit kullanmadan doğal yöntemlerle tarım yapmak.
  • Öneriler: Organik gübreler, biyolojik mücadele yöntemleri ve doğal toprak iyileştiriciler kullanmak.
 2. Permakültür:

  • Kullanım Amacı: Doğal ekosistemlerin sürdürülebilirliğini sağlayarak verimli tarım yapmak.
  • Öneriler: Bitki çeşitliliğini artırmak, su hasadı ve toprağın korunması için doğal yöntemler kullanmak.
 3. Toprak Muhafaza Teknikleri:

  • Kullanım Amacı: Erozyonu önlemek ve toprağın verimliliğini korumak.
  • Öneriler: Teraslama, malçlama ve örtü bitkileri ekimi gibi teknikler kullanmak.
İlaçların ve Gübre Atıklarının Bertaraf Edilmesi
 1. Kimyasal Atık Yönetimi:

  • Kullanım Amacı: Kimyasal ilaçların ve gübrelerin atıklarının çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi.
  • Öneriler:
   • Kimyasal atıklar özel atık toplama merkezlerine teslim edilmelidir.
   • Kullanım sonrası ambalajlar ve kaplar yıkanarak güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir.
   • Atıkların yakılması veya toprağa gömülmesi kesinlikle yasaktır.
 2. Gübre Atık Yönetimi:

  • Kullanım Amacı: Gübre atıklarının çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi.
  • Öneriler:
   • Gübre atıkları kompost yapılabilir ve yeniden kullanılabilir.
   • Hayvansal gübreler doğal gübreleme için kullanılarak bertaraf edilebilir.
   • Kimyasal gübre atıkları için yerel yönetimlerin belirlediği bertaraf yöntemlerine uyulmalıdır.
Doğal Kaynakların Korunması
 • Su Tasarrufu: Damla sulama ve yağmurlama sulama sistemleri kullanarak su kaynaklarını verimli kullanmak.
 • Enerji Tasarrufu: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak enerji tasarrufu sağlamak.
 • Biyoçeşitliliğin Korunması: Monokültürden kaçınarak bitki çeşitliliğini artırmak ve yerel bitki türlerini korumak.