Gübreleme ve Gübreler

1. Giriş     

Gübreleme, bitkilerin sağlıklı büyümesi ve yüksek verim elde edilmesi için gerekli olan besin maddelerinin toprağa eklenmesi işlemidir. Bu rehberde, gübrelerin türleri, kullanım yöntemleri ve etkileri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

2. Gübre Türleri     

Organik Gübreler     

Organik gübreler, bitkisel ve hayvansal atıkların doğal yollarla çürütülmesi sonucu elde edilir. Toprağın organik madde içeriğini artırır ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlar.

 1. Kompost:
  • Kaynak: Bitkisel atıklar, gıda atıkları, hayvan gübresi.
  • Faydalar: Toprağın su tutma kapasitesini artırır, mikroorganizma aktivitesini teşvik eder.
 2. Yeşil Gübre:
  • Kaynak: Baklagiller, yonca, fiğ gibi bitkilerin toprağa karıştırılması.
  • Faydalar: Toprağın azot içeriğini artırır, toprağın yapısını iyileştirir.
 3. Hayvan Gübresi:
  • Kaynak: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların dışkısı.
  • Faydalar: Toprağın besin maddesi içeriğini artırır, organik madde sağlar.
 4. Solucan Gübresi (Vermikompost):
  • Kaynak: Solucanların organik atıkları sindirmesi sonucu elde edilen gübre.
  • Faydalar: Bitki büyümesini teşvik eder, toprağın yapısını iyileştirir.

Kimyasal Gübreler

Kimyasal gübreler, belirli besin maddelerini içeren sentetik veya mineral kaynaklı gübrelerdir. Hızlı ve etkili bir şekilde bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılar.

 1. Azotlu Gübreler:
  • Örnekler: Üre, amonyum nitrat, amonyum sülfat.
  • Faydalar: Bitkilerin büyümesini ve yeşil aksam gelişimini teşvik eder.
 2. Fosforlu Gübreler:
  • Örnekler: Süper fosfat, triple süper fosfat.
  • Faydalar: Kök gelişimini destekler, çiçeklenme ve meyve tutumunu artırır.
 3. Potasyumlu Gübreler:
  • Örnekler: Potasyum sülfat, potasyum klorür.
  • Faydalar: Bitkilerin su dengesini sağlar, hastalıklara karşı direncini artırır.
 4. Mikroelement Gübreleri:
  • Örnekler: Çinko sülfat, boraks, demir şelat.
  • Faydalar: Bitkilerin iz element ihtiyaçlarını karşılar, genel sağlık ve verimliliği artırır.

Organomineral Gübreler     ‍   

Organomineral gübreler, organik ve kimyasal gübrelerin birleşimidir. Hem organik madde sağlar hem de hızlı etki gösterir.

 • Faydalar: Toprağın fiziksel yapısını iyileştirir, bitkilerin besin maddesi alımını optimize eder.

3. Gübreleme Yöntemleri     

Toprak Üstü Gübreleme (Yüzey Uygulaması)     

 • Yöntem: Gübreler, toprağın yüzeyine serpilir ve genellikle sulama veya yağmurla toprağa karışır.
 • Kullanım: Kuru ve granül gübreler için uygundur.

Toprak Altı Gübreleme (Band Uygulaması)     

 • Yöntem: Gübreler, tohum veya bitki köklerinin yakınına yerleştirilir.
 • Kullanım: Ekim ve dikim sırasında uygulanır, özellikle fosforlu gübreler için etkilidir.

Yaprak Gübrelemesi (Foliar Uygulama)     

 • Yöntem: Gübreler, yapraklara püskürtülerek uygulanır.
 • Kullanım: Mikroelementlerin hızlı bir şekilde bitki tarafından alınmasını sağlar.

Damla Sulama İle Gübreleme (Fertigation)     

 • Yöntem: Gübreler, sulama suyu ile birlikte uygulanır.
 • Kullanım: Damla sulama sistemleri ile kullanılır, gübrelerin bitki köklerine doğrudan ulaşmasını sağlar.

4. Gübrelemenin Etkileri     

Toprağa Etkileri     

 • Besin Madde İçeriği: Toprağın besin maddesi içeriğini artırır, bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlar.
 • Toprak Yapısı: Organik gübreler, toprağın fiziksel yapısını ve su tutma kapasitesini iyileştirir.
 • Mikroorganizma Aktivitesi: Organik gübreler, toprak mikroorganizmalarının aktivitesini artırır.

Bitkiye Etkileri     

 • Büyüme ve Gelişme: Doğru gübreleme, bitkilerin hızlı ve sağlıklı büyümesini teşvik eder.
 • Verimlilik: Yeterli besin maddeleri, bitkilerin yüksek verim vermesini sağlar.
 • Hastalık ve Zararlı Direnci: Besin maddesi dengesi sağlanan bitkiler, hastalıklara ve zararlılara karşı daha dirençli olur.

5. Gübreleme Programı Oluşturma     

Toprak Analizine Dayalı Gübreleme     

 • Öncelik: Toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme programı oluşturulmalıdır.
 • Denge: Besin maddeleri dengesine dikkat edilmelidir.

Bitki İhtiyaçlarına Göre Gübreleme     

 • Ekim Öncesi: Toprağın temel besin maddesi ihtiyaçlarını karşılamak için temel gübreleme yapılır.
 • Büyüme Dönemi: Bitkilerin farklı büyüme evrelerinde ihtiyaç duyduğu besin maddeleri sağlanır.
 • Hasat Sonrası: Toprağın dinlenme döneminde gerekli besin maddeleri eklenir.